Rakan SIMAAS anda!

PETIKAN HADIS

Posting Terbaru!

Posting Terbaru!

Sunday, January 22, 2017

Jumlah setiap huruf dalam al-quran

❤🌹Huruf Dalam Al Quran

Sejak 1,200 tahun silam, ketika dunia blm mengenal KOMPUTER atau alat hitung sejenis, IMAM SYAFI'I telah mampu mendata JUMLAH masing-masing HURUF dalam AL-QURĀN secara detail dan tepat.

Imam Syafi’i dalam kitab Majmu al-Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam ibn ‘Arabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al Qur'an disusun sesuai dgn banyaknya:

o ا Alif  : 48,740 huruf,
o ل Lam : 33,922 huruf,
o م Mim : 28,922 huruf,
o ح Ha ’ : 26,925 huruf,
o ي Ya’ : 25,717 huruf,
o و Waw : 25,506 huruf,
o ن Nun : 17,000 huruf,
o لا Lam alif : 14,707 huruf,
o ب Ba ’ : 11,420 huruf,
o ث Tsa’ : 10,480 huruf,
o ف Fa’ : 9,813 huruf,
o ع ‘Ain : 9,470 huruf,
o ق Qaf : 8,099 huruf,
o ك Kaf : 8,022 huruf,
o د Dal : 5,998 huruf,
o س Sin : 5,799 huruf,
o ذ Dzal : 4,934 huruf,
o ه Ha : 4,138 huruf,
o ج Jim : 3,322 huruf,
o ص Shad : 2,780 huruf,
o ر Ra ’ : 2,206 huruf,
o ش Syin : 2,115 huruf,
o ض Dhadl : 1,822 huruf,
o ز Zai : 1,680 huruf,
o خ Kha ’ : 1,503 huruf,
o ت Ta’ : 1,404 huruf,
o غ Ghain : 1,229 huruf,
o ط Tha’ : 1,204 huruf dan terakhir
o ظ Dza’ : 842 huruf.

Jumlah semua huruf dalam al-Quran sebanyak 1⃣.0⃣2⃣7⃣.0⃣0⃣0⃣  (satu juta dua puluh tujuh ribu).

Setiap kali kita khatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf.

🔭Jika
1 huruf = 1 kebaikan dan 1 kebaikan = 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan.

Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca al-Quran dan memahami maknanya ✍🍂🍃
Wallahu a'lam..

No comments:

Related Posts with Thumbnails