Rakan SIMAAS anda!

PETIKAN HADIS

Posting Terbaru!

Posting Terbaru!

Tuesday, June 23, 2009

DOA TAUBATMengenai doa yang dapat dibaca sehabis solat sebenarnya banyak dan tidak ada batasannya. Di sini saya kutipkan sebuah hadis riwayat Albukhari yang menyatakan bahwa sayyidul istigfar (bacaan istigfar yang paling utama) adalah membaca doa berikut ini:

''Allahumma anta rabbi lailaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu. A 'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bini'matika 'alayya wa abu'u laka bidzanbi faghfirli fainnahu la yaghfirudzdzunuba illa anta".

(Ya Allah Engkaulah tuhanku tiada tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu dan aku terikat pada ikatan dan janji-Mu dan aku tidak berkuasa. Aku mohon perlindungan-Mu dari kejelekan yang telah kuperbuat, aku mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku karena tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau).

Menurut penulis asal Doa ini sangat utama dibaca setiap saat, baik siang mahupun malam, begitu juga sehabis shalat, kerana berisikan tentang pengakuan seorang hamba sepenuhnya di hadapan Allah akan kelemahan, ketidakberdayaan, dan dosa-dosanya.

Semoga kita mendapat manfaat.

No comments:

Related Posts with Thumbnails