Rakan SIMAAS anda!

PETIKAN HADIS

Posting Terbaru!

Posting Terbaru!

Thursday, January 27, 2011

Kaedah Mengatasi Histeria

Seperti pada berita yang tuan-tuan telah baca,bahawa sesungguhnya banyak perkara yang boleh mengaitkan perkara seumpama itu berlaku sehingga tidak mengira siapa dan bila akan terjadi.

Sebagai ikhtiar awal dan benteng untuk mencegah ianya menjadi semakin teruk, bersama ini saya nyatakan semula kaedah-kaedah yang belah diamalkan untuk kebaikan bersama.

KAEDAH:

Gangguan @ Rumah / Pejabat
1. Surah al-Fatihah
2. Surah Yasin
3. Ayat Kursi
4. Surah al-Ikhlas
5. Surah al-Falaq
6. Surah al-Naas
7. Ruqyah Nabawiyah
8. Doa Menghindar Syaitan
9. Doa Mendiami Tempat Baharu / Gangguan

Histeria Disebabkan Sihir
1. Surah al-Fatihah
2. Doa Menghindar Syaitan
3. Ayat Pembatal Sihir {Surah Yunus : 81-82}
4. Ayat Penunduk Sihir {Surah al-A'raf : 118-122} & {Surah Taa Haa : 69}
5. Ayat Pendinding Daripada Sihir {Surah al-Nisa' : 84} & {Surah Yusuf : 64}
6. Ayat Pemecah
7. Ayat Kursi
8. Ayat {ukhruj ya 'aduwwallah}

Histeria Disebabkan Rasukan Syaitan
1. Surah al-Fatihah
2. Ayat Pemecah {Surah al-Mukminun : 115-118}
3. Ayat Pemecah Kebuntuan {Surah al-Hasyr : 21-24}
4. Ayat Kursi
5. al-Mu'awwizat

Histeria Pada Kanak-Kanak
1. Surah al-Fatihah
2. Selawat Tafrijiyyah
3. Doa Nabi Sulaiman

No comments:

Related Posts with Thumbnails