Rakan SIMAAS anda!

PETIKAN HADIS

Posting Terbaru!

Posting Terbaru!

Tuesday, August 11, 2009

'Sabar' disebut Dalam Al-Quran


Sabar merupakan salah satu akhlak Qurani yang paling utama dan ditekankan olah Al-Quran baik pada surah-surah Makkiyah mahupun Madaniyyah, serta merupakan akhlak yang terbanyak di dalam Al-Quran. Terdapat lebih kurang 90 sebutan SABAR di dalam Al-Quran. Erti sabar sendiri dalam segi bahasa ialah menahan dan mencegah diri.


Firman Allah s.w.t di dalam surah Al- Baqarah ayat 45 & 46. Yang bermaksud

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk; (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya".

Hadis Nabi Muhammad S.A.W
* Sebaik-baik perkara pada orang mukmin ialah sabar dan bersyukur.
* Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya cici-ciri iman, baginda menjawab:

"Ialah sabar ", kerana di samping sabar merupakan amal yang termulia, sebahangian besar amalan iman adalah sabar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sabar adalah pada goncangan (timpaan) yang pertama Berbagai Macam Bentuk Sabar Dalam Al-Quran. Apa yang tidak disukai olah nasfu manusia ada beraneka macam, kerana itu ruang sabar sangat luas melampaui gambaran manusia bila mendengar kata SABAR.
Ketahuilah bahawa sasaran sabar ada dua macam. Pertama sasaran fizikal (badaniah) seperti menahan penderitaan badan dan tetap bertahan, seperti kerja berat dalam beribadat atau perkerjaan lainnya atau tahan terhadap pukulan kuat, sakit yang kuat dan luka yang parah, Hal itu dapat menjadi amalan yang terpuji apabila sesuai dengan tuntutan syariat.
Tetapi yang lebih terpuji ialah menghadapi pukulan kedua, iaitu sabar mental (nafsu) menghadapi tuntutan adat kebiasaan dan dorongan nafsu syahwat. Apabila serangan itu berupa syahwat dan seksual maka kesabaran itu bernama IFFAH atau kehormatan dan martabat diri.
Apabila dalam rangkaan menahan penderitaan, maka pengertiannya berbeza dan tergantung dari macam derita batin yang dihadapi oleh kesabaran.
Kalau berupa musibah maka cukup dengan kata sabar dan lawan katanya keluhan (jaza' ) (dan kecemasan atau kegelisahan yang melahirkan teriakan hiteris, memukul-mukul tubuh, menampar pipi, mengoyak-ngoyakkan baju dan lain-lain.

Sabar Merupakan Ciri Khas Miliki Manusia
Manusia merupakan makhluk berakal dan selalu dibebankan dengan ujian dan cubaan, maka sabar mejadi salah satu ciri khasnya. Al-Imam Al-Ghazali berkata: "Sabar merupakan ciri khas milik manusia dan tidak dipunyai oleh haiwan kerana kekurangan-kekurangannya dan tidak pula oleh malaikat kerana kesempurnaannya"

Lebih jauh dijelaskan: Haiwan dikuasai oleh nafsu syahwat dan diciptakan untuk melaksanakan tugas nafsu syahwatnya. Haiwan bereaksi dan bertindak dengan dorongan nafsunya dan tidak memiliki kekuatan untuk menidakan atau mengawal nafsu syahwatnya.
Sedangkan Malaikat sepenuhnya sempurnanya cenderung mengabdi kepada Ronnya dan dengan sukarela mendekatkan dirinya kepada Allah s.w.t. Malaikat tidak mempunyai nafsu syahwat sehingga tidak mengalami pergumulan dan konflik dalam mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

Manusia sendiri pada awal hidupnya lemah, tidak memiliki kelengkapan (seperti Haiwan) dan hanya memiliki syahwat perut yang diperlukannya untuk meneruskan hidup. Kemudian meningkatkan kepada keperluan nyaman menghindari tidak nyaman, meningkat lagi kepada keperluan aman hingga akhirnya kepada keperluan syahwat seksual menghindari kepunahan.
Manusia pada usia awal tidak memiliki sifat sabar kerana sabar adalah konflik dan pertempuran antara kekuatan yang masing-masing mempunyai tuntutannya sendiri.

Sabar Merupakan Satu Keharusan
Al-Quran sangat memperhatikan sabar kerana bernilai tinggi, baik menurut perspektif agama mahupun akhlak. Sabar bukanlah sekadar kebajikan tambahan atau pelengkap, tetapi suatu keharusan yang sangat diperlukan manusia dalam peningkatan aspek material dan spiritualnya dan untuk kebahagian peribadi serta masyarakat.

Keharusan Sabar Bagi Mukmin
Secara umum sabar ditujukan kepada segenap makhluk jenis manusia dan secara khusus sasaranya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan menhadapi tentangan, ganguan, ujian, cubaan yang menuntut pergorbanan jiwa dan harta benda yang berharga bagi mereka. Telah menjadi sunnatullah, manusia selalu berhadapan dengan lawan yang selalu melakukan tipu daya, merencanakan kejahatan dan mencuri kesempatan untuk menimbulkan kerugian dan bencana.

Kaedah-kaedah (cara) Sabar
Sabar itu adalah wajib. Ia adalah separuh dari iman, kerana iman itu dua setengahnya sabar dan setengahnya shukur. Menurut para alim ulamak sabar itu mempunyai 16 kaedah (cara).
1. Allah perintahkan kita hendaklah sentiasa bersabar. (Perintah Allah kita hendaklah bersabar)
Firman Allah s.w.t dalam surah Al- Baqarah ayat 153.

Yang bermaksud :"Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabarWahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar".

Firman Allah s.w.t dalam surah A-Li 'Imraan ayat 200. Yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan)".

Firman Allah s.w.t dalam surah An-Nahl ayat 126 & 127. Yang bermaksud:
"Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan) Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan".

2. Allah melarang kita menentang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah Al- Ahqaaf ayat 35.
Yang bermaksud:
"(Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad) maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-rasul "Ulil-Azmi" (yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati) dari kalangan Rasul-rasul (yang terdahulu daripadamu); dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka (yang menentangmu itu). Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. (Penerangan yang demikian) cukuplah menjadi pelajaran (bagi orang-orang yang mahu insaf). Maka (ingatlah) tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq - derhaka".
Allah berfirman dalam surah A-Li 'Imran ayat 139. Yang bermaksud:
"Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi (mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman".
3. Allah Ta'ala memuji kepada orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah A-Li 'Imran ayat 16 & 17. Yang bermaksud:
"(Iaitu) orang-orang yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka"; (Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah), dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya), dan orang-orang yang sentiasa taat (akan perintah Allah), dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah), dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur".
4. Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar (memperkenankan). Allah berfirman dalam surah A-Li 'Imran ayat 146. Yang bermaksud:
"Dan berapa banyak dari Nabi-nabi (dahulu) telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan (ugama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk (kepada musuh). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar)".

5. Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Anfaal ayat 46. Yang bermaksud:
"Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".
6. Kesabaran itu lebih baik dari orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah An-Nahl ayat 126. Yang bermaksud:
"Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar".
7. Allah Ta'ala memberi sebaik-baik balasan kepada orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah An-Nahl ayat 96. Yang bermaksud:
"(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal; dan sesungguhnya Kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan".

8. Balasan pahala tampa terkira (balasannya) bagi orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah Az-Zumar ayat 10. Yang bermaksud:
"Katakanlah (wahai Muhammad, akan firmanKu ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu. (Ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira". Katakanlah (wahai Muhammad, akan firmanKu ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu. (Ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira".
9. Jaminan bagi orang yang sabar. Firman Allah s.w.t A-Li 'Imran ayat 123, 124 & 125.
Yang bermaksud:
"Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): "Tidakkah cukup bagi kamu, bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat yang diturunkan?," Bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa, dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang bertanda masing-masing".
10. Allah Ta'ala memberi kegembiraan pada orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Yang bermaksud:
"Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar".

11. Allah Ta'ala berjanji akan memberi darjat kepimpinan kepada orang yang sabar.
Firman Allah s.w.t dalam surah As-Sajdah ayat 24. Yang bermaksud:
"Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum ugama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami".
12. Orang yang sabar itu mempunyai iman yang kukuh. Firman Allah s.w.t dalam surah Asy-Syuura ayat 41, hingga 45. Yang bermaksud:
"Dan sesungguhnya orang yang bertindak membela diri setelah ia dizalimi, maka mereka yang demikian keadaannya, tidak ada sebarang jalan hendak menyalahkan mereka. Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya. Dalam pada itu (ingatlah), orang yang bersabar dan memaafkan (kesalahan orang terhadapnya), sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat (melakukannya). Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya sesudah itu sesiapapun yang dapat menolongnya. Dan engkau akan melihat orang-orang yang zalim semasa mereka menyaksikan azab (pada hari kiamat) berkata: "Adakah sebarang jalan untuk kami kembali ke dunia?" Dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu dengan sebab kehinaan (yang mereka rasai) sambil memandang (ke neraka itu) hanya dengan mengerling (kerana gerun takut). Dan orang-orang yang beriman pula berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi (dengan sebenar-benarnya) ialah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat (dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di dunia). Ingatlah! Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab seksa yang kekal".

Firman Allah s.w.t dalam surah Yusuf ayat 90 & 91. Yang bermaksud:
"Mereka bertanya (dengan hairan): "Engkau ini Yusufkah? " Ia menjawab: "Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatNya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami (disebabkan taqwa dan kesabaranmu); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah".

13. Tidak tercabar amalan-amalan yang solih kecuwali orang yang sabar. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Qasas ayat 79 & 80. Yang bermaksud:
"Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. (Pada saat itu) berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia: "Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun! Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik".Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu (di antara mereka): "Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; dan tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang-orang yang sabar".

Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Anfaal ayat 63. Yang bermaksud:
"Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".

14. Orang yang boleh (mengambil) mendapat manafaat ( iktibar ) dari tanda-tanda kebesaran Allah. Firman Allah s.w.t dalam surah Ibrahim ayat 5. Yang bermaksud:
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa (pada masa yang lalu) dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami sambil Kami berfirman: "Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman; dan ingatkanlah mereka dengan Hari-hari Allah. "Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur".
15. Orang bersabar jadi Ahli Syurga Firman Allah s.w.t dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24.
Yang bermaksud:
"Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata, dan mendirikan sembahyang, serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka; dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik; mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat; -Iaitu Syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka; sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, (Memberi hormat dengan berkata): "Selamat sejahteralah kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu".
16. Perbezaan kedudukan makhrat Islam dan iman. Islam : mengucap dua Kalimah Sahadah. sabar itu adalah datangnya daripada iman. Tiada iman orang yang tidak sabar. Sesungguhnya sabar itu cahaya. Sabar dan iman adalah seperti kepala dengan badan. (berhajat diantara satu sama lain)
Related Posts with Thumbnails